Project Designer

YENİ NESİL YAZILIM GELİŞTİRME PLATFORMU

HIZLI, KOLAY, SAĞLAM, GÜVENLİ VE KULLANICI DOSTU VERİTABANI UYGULAMALARI GELİŞTİRMEK AMACI İLE OLUŞTURULDU.

AVANTAJLARI NELERDİR ?

• Proje geliştirirken kullanılan ortak altyapı ve kodlar sayesinde, kodun başka yazılımcılar veya projeye yeni dahil olan yazılımcılar tarafından anlaşılması daha kolaydır. Yeni yazılımcılar projeye daha hızlı katkıda bulunmaya başlarlar.
• Standart yazılım geliştirme ortamlarına göre çok daha hızlı yazılım geliştirilir.
• Bu sayede yazılımcı üzerindeki iş yükü azalır ve yazılımcı daha fazla işe odaklanır.
• Düşük profilli yazılımcılar da (İyi seviyede kod yazmayı, SQL yazmayı, Windows uygulaması geliştirmeyi, Web uygulaması (Asp.NET, HTML, CSS, Java Script) geliştirmeyi, iş akışı yazmayı bilmeyen) büyük çaplı uygulamalar geliştirmek için kullanılabilir.
• Birden fazla yazılımcı, aynı anda, aynı proje üzerinde çalışabilir ve birbirlerinin çalışma sahalarına karışmazlar.
• Hata bulmak ve ayıklamak (Debugging), diğer standart yazılım geliştirme ortamlarına göre daha kolaydır.
• Program kodlarında değişiklik yapmadan, sadece tasarımsal değişiklikler yapılarak yazılım iş akışları değiştirilebilir.
• Yazılım projelerinizin, izniniz dışında kullanılmasını ve sizden bağımsız olarak geliştirilmesini önleyerek kurumunuzun entellektüel sermayesini güvenlik altına alır. • Proje yönetimini ve çalışanlarınızın performans raporlarını takip etmenizi sağlar. • Projelerin bakım (maintenance) maliyetleri daha düşüktür.
• Yeni projelerde aynı altyapı temel olarak kullanılacağı için, yeni projelerin geliştirme süreleri ve maliyetleri daha düşüktür.

Birden Fazla Kullanıcı Arabirimi Desteği

Hem windows hem de web için uygulamalar geliştirebilirsiniz. Ekstra bir işlem yapmadan geliştirdiğiniz uygulama aynı anda hem windows hem de web ortamında çalışabilir. Bu sayede, sistem standartları kullanıldığı sürece Asp.NET, HTML, CSS, JavaScript bilmenize gerek kalmadan web uygulamaları geliştirebilirsiniz. Web ortamında İnternet Explorer, Firefox, Opera, Chrome ve Safari internet tarayıcıları üzerinde sorunsuz olarak çalışabilmektedir. Web ortamında geliştirilen uygulamalar işletim sistemi bağımsız olduğu için Microsoft Windows, Mac OS, Linux, Unix vs. işletim sistemleri üzerinde çalışan internet tarayıcılarında sorunsuz kullanılabilir. Aynı zamanda geliştirilen uygulamalar IOS, Android, Windows RT cihazlarda da çalışabilecektir.
Desteklenen Kullanıcı Arabirimleri (Windows Windows, Web Internet Explorer Firefox Opera Chrome Safari, IOS IOS, Android Android, Windows Mobile Windows RT)

Çoklu Dil Desteği

Çok dilli uygulamalar geliştirebilirsiniz. Geliştirdiğiniz uygulamanın başka anadildeki kullanıcılar tarafından kullanılmasını isterseniz bunun için yapmanız gereken tek şey uygulama geliştirme ortamında o dile ait dil karşılıklarının girilmesidir. Pencereler, raporlar ve mesajlar otomatik olarak o dile ait metinleri gösterir hale gelecektir.

Çoklu Veritabanı Türü Desteği

Birden fazla veritabanı türünü kullanarak uygulama geliştirebilirsiniz. Daha önceden yapmış olduğunuz bir projeye ait veritabanının (Desteklenen veritabanlarından birisi ise) yapısını isterseniz import edebilir ve o veritabanı üzerinde projenizi geliştirmeye devam edebilirsiniz. Desteklenen Veritabanı Türleri(Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, Microsoft Access)

Veritabanı Tasarımı

Veritabanında olması gereken tüm nesneler uygulama geliştirme ortamında tanımlanır/tasarlanır. Tanımlanabilen Veritabanı Nesneleri(Tablo, Alan, Öndeğer, Birincil Anahtar, Benzersiz İndeks, Benzersiz Zorlama, İndeks, Foreign Key, Zorlayıcı, Tetik, Görünüm, Metod, Fonksiyon)

Veritabanı Oluşturma

Proje tasarım aracı (Project Designer) ile tasarlamış olduğunuz veritabanını, fiziksel olarak veritabanı sunucusu üzerinde veya dosya bazlı bir veritabanı ise diskte oluşturabilirsiniz. Tüm nesneleri (Table, View, Stored Procedure, Function vs.) sistem kendisi oluşturur

Veritabanı Şema Senkronizasyonu

Veritabanı tasarımında yapılan her türlü değişiklik otomatik olarak veritabanı yapısına senkronize edilir. Örneğin; yeni bir tablo oluşturduğunuzda, var olan bir alanı sildiğinizde, alanın boyutunu değiştirdiğinizde, alanın tipini değiştirdiğinizde, yeni bir indeks eklediğinizde vs. tasarım aracı bu değişiklikleri veritabanına otomatik olarak yansıtır ve siz en güncel veritabanı yapısı üzerinde uygulama geliştirmeye devam edersiniz. Müşterilerinizin uygulamasında revizyon yaparken de herhangi bir hataya sebebiyet vermeden tüm veritabanı değişikliklerini müşteri veritabanına yansıtabilirsiniz.

Firma ve Dönem Bazlı Çalışma

Birden fazla firmaya ve firmaların dönemlerine ait verilerin ayrı ayrı yönetilmesini kolay bir şekilde sağlayabilirsiniz. İsterseniz firmalara ve dönemlere ait verileri ayrı bir veritabanında, isterseniz tüm verileri tek bir veritabanında saklayabilirsiniz.

SQL Oluşturucu

Uygulama geliştirirken, bazı özel nesneleri oluşturabilmek haricinde (View, Unmanaged View, Stored Procedure, Function) SQL yazmadan veritabanındaki tüm işlemleri (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) yapabilirsiniz. Sistem SQL cümlelerini sizin yapmış olduğunuz tablo, view vs. tasarımına ve çalıştığınız veritabanı tipine göre en uygun SQL cümlesini otomatik olarak oluşturur ve çağırır. Bu sayede SQL cümleleri içerisinde kaybolmaz ve kompleks SQL gerektiren işlemleri çok daha kolay bir şekilde yönetirsiniz.

Web Servisleri İle Çalışma (WCF (Windows Comunication Foundation))

Tasarlamış olduğunuz windows uygulaması, üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan, direkt veritabanı bağlantısı ile veya web servisleri (WCF) üzerinden çalışabilir. Yani geliştirilen windows uygulaması aynı zamanda “Smart Client / SOA (Service Oriented Architecture)” özelliklerine sahip olmaktadır. Bu sayede geliştirmiş olduğunuz uygulama, sanki bir web uygulaması gibi dünyanın her yerinden güvenli bir biçimde kullanılabilir hale gelecektir. Veriler sıkıştırılarak aktarılabilir.
İstemci Uygulama Çalışma Şekilleri (Direkt Veritabanı Bağlantısı (Native Database Connection), Web Servisleri (WCF (Windows Comunication Foundation))

İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi

İlişkisel veritabanı yapısı (RDBMS; sistem içerisinde Object Relation olarak nitelendiriliyor.) diğer araçlara göre çok daha hızlı bir biçimde uygulanabilmektedir. Tablolar, görünümler, yönetilmiş görünümler vs. birbirleri arasında ilişki kurup bu ilişkiye bağlı olarak sanal ve fiziksel olarak “Foreign Key’ ler oluşturulabilmektedir.

Master / Detail

Sonsuz seviyeli "Master / Detail" veri yapısı kolay bir şekilde tanımlanabilir ve tanım yapıldıktan sonra bu veri yapısının kullanıldığı tüm pencereler bu yapıya göre çalışır.

Veri Bütünlüğü

Veri bütünlüğünün sağlanması için ilişki kurulan tablolardaki kayıtlarda yapılan, bağlantılı alanlarda değiştirme ve silme gibi işlemlere izin vermez. Bir nevi veritabanların kendi içinde yaptığı ForeignKey yapısı gibi ama aynı zamanda koşullu nesne bağlantılarının da desteklenmesini sağlıyor. Yani bir nevi Conditional ForeignKey yapısını kendi içinde barındırıyor.

Çok Katmanlı Mimari

"Project Designer" üzerinde, Veri Katmanı (Data Layer), Veri Erişim Katmanı (Data Access Layer), İş Katmanı (Business Layer), Sunum Mantığı Katmanı (Presentation Logic Layer), Sunum Katmanı (Presentation Layer) bulunmaktadır ve istenilen katman seviyesinde projede değişiklik yapmak mümkündür.

Scripting

Projeyi tasarlarken scriptler kullanabilirsiniz. Örneğin; bir alanın değeri başka bazı alanların kullanıldığı bir formül ile oluşuyorsa, bunu tanımlamak için script kullanabilirsiniz.
Örneğin; Math.Round((a + b) * 1.18)
.NET ortamına ait kütüphanelerdeki sınıflar da script içerisinde kullanılabilir ve .NET dilinin gücü sayesinde birçok işlem tek satır kod yazmadan scriptler ile yapılabilir.
Aynı zamanda bazı alanların ekranda görünürlüğü, yalnızca okunabilir olması, veri girişinin mecburi olması, değerinin sınırlandırılması script ile şarta bağlı olarak değişkenlik gösterir hale getirilebilir.
Desteklenen script dilleri (Visual Basic.NET, C#.NET, JavaScript.NET)

.NET Kodu Geliştirmek

Script’in yeterli olmadığı noktalarda, tasarlanan uygulamanın heryerine kod ile müdahale etmek mümkündür. Örneğin; bir düğmeye basıldığında bir web servisindeki bir metodu çağırıp, dönen değeri kullanıcıya mesaj ile göstermek istediğimizde, bunun için bir komut yazmamız ve bu komutu düğmeye bağlamamız gerekir. Visual Studio .NET entegrasyonu sayesinde bunu yapmak çok kolay hale getirilmiştir.
Bunun gibi bir çok noktaya kod parçacıkları yerleştirmek ve bunları güveni bir biçimde çalıştırmak mümkündür. Bunun için standart bazı sınıflardan miras alınarak bazı metodların override edilmesi yeterli olacaktır. Sistem sizi yapmanız gerekenler ile ilgili olarak yönlendirecektir.

3. Parti Bileşen Desteği

Kendiniz görsel bileşenler geliştirebileceğiniz gibi isterseniz var olan popüler bileşen kütüphanelerini kullanarak da kullanıcı arabirimlerini zenginleştirebilirsiniz.
Örneğin; IP adresi girişi yapabilmek için bir editöre ihtiyacınız var ve siz böyle bir editörü hem windows ortamı hem de web ortamı için kullanmak istiyorsunuz. Bunun için var olan hazır bir editörü entegre edebileceğiniz gibi kendiniz de bu editörü kodlayıp projenizde kullanabilirsiniz.

Hata Ayıklama

Herhangi bir .NET uygulama geliştirme ortamında (Visual Studio.NET, Borland Developer Studio, Sharp Develop vs.) kod geliştirebilir ve geliştirdiğiniz kodu bu ortamlarda debug edebilirsiniz. Proje tasarım aracı (Project Designer), sisteminizdeki uygulama geliştirme aracı ile entegre çalışacaktır.
Aynı zamanda proje tasarım aracı (Project Designer) üzerinde geliştirmiş olduğunuz scriptleri ve rapor scriptlerini de debug işlemine tabi tutabilirsiniz.

64-bit Desteği

Geliştirmiş olduğunuz uygulama isterseniz 64-bit olarak da çalışabilmektedir.

Proje Doğrulama

Proje tasarımında yapılan hatalar sistem tarafından kontrol edilir ve tüm hatalara karşı test edilir. Herhangi bir tasarımsal hataya rastlanırsa uyarı verilir ve nasıl düzeltileceğine dair bir yol gösterilir. Bu sayede tasarımsal hataların yapılması engellenmiş olur. Örneğin; Bir tablo ile yapılan bağlantı, unique alanlar ile yapılmadığında sistem bu konuda uyarı verir ve kullanıcıyı doğru alanlar ile bağlantı yapmaya zorlar. Böylece tecrübesiz kullanıcıların dahi hata yapması engellenir. Bunun gibi yüzlerce tasarımsal hata kontrolü vardır.

Veri Doğrulama

Veri girişi yapılan yerlerde, kullanıcı hatalarını en aza indirmek için birden fazla veri onaylama yöntemi kullanılmaktadır ve şunlardır;
• Alfanümerik Veri Boyutu (Alanın boyutundan büyük veri girişi, editörler ve dataset seviyesinde engellenir.)
• Nümerik Veri Boyutu (Veri tipinin kabul ettiği en küçük ve en büyük nümerik değer içerisinde veri girişi sağlanır.)
• Nümerik Veri Sınırı (Belirlenen en küçük ve en büyük nümerik değer içerisinde veri girişi sağlanır.)
• Koşula Bağlı Nümerik Veri Sınırı (Koşula bağlı olarak veri sınırı kontrol edilir.)
• Gerekli (Kullanıcı, veri girişi mecburi olan alanlara veri girmeye zorlanır.)
• Koşula Bağlı Gerekli (Koşula bağlı olarak veri girişinin gerekliliği kontrol edilir.)
• Yalnızca Okunabilir (Yalnızca okunabilir olan alanlara editör seviyesinde veri girişi engellenir.)
• Koşula Bağlı Yalnızca Okunabilir (Koşula bağlı olarak yalnızca okunabilir alanlar belirlenir.)
• Maske (Editör seviyesinde, kullanıcı tanımlanmış maskeye uygun veri girişine zorlanır. (Sayı, tarih, telefon, posta kodu, vs.))
• Karakter Set (Sadece belirlenen karakterler içerisinde veri girişi sağlanır. (Büyük harf, küçük harf, sadece harfler, vs.))
• Kurallı İfade (Tanımlı kurallı ifadeye uygun veri girişi sağlanır. (e-Posta, telefon, vs.))

Kullanıcı Dostu

Kullanıcı dostu arabirimi ile geliştirilen uygulamalar, kullanıcıyı yormayan rahat bir çalışma ortamı sağlamaktadır. Tasarlanan pencereler hep belirli bir standart çerçevesinde hazırlandığı için bir pencerenin kullanımını öğrenen kullanıcı, diğer pencerelere de hiç zorlanmadan alışacaktır.
Kullanıcının veri girişi esnasında hata yapmasının engellenmesi için mecburi girilmesi gereken alanlar gösterilir ve eğer bu alanlara giriş yapılmaz ise kullanıcı uyarılır.
Alanın veri boyutu dikkate alınarak girilebilecek editör üzerinden veri boyutu sınırlandırılır ve sınır dışında bir verinin girişi engellenir.
Yapılan işlemlerden önce kullanıcı yaptığı işin mahiyeti ile ilgili olarak uyarılır ve kullanıcının yapacağı iş, kullanıcı tarafından onaylanmadan yapılmaz. Örneğin; bir kaydı silmeden evvel sistem “Bu kaydı silmek istediğinize emin misiniz ?” diye sorar ve eğer kullanıcı ancak onaylarsa kaydı siler.

Proje Tasarımcısı

"Project Designer" üzerinde geliştirilmek istenen uygulamanın tüm parçaları tasarım aracı (Project Designer) üzerinde tasarlanır.
Tasarlanan nesneler; Pencereler, Raporlar, Veritabanı Nesneleri (Tablolar, Alanlar, İndeksler, Görünümler, Metodlar), Güvenlik Tanımları (Kullanıcılar, Kullanıcı Grupları, Yetkiler), Erişim Ağaçları, Editörler vs.
Birden fazla kullanıcının aynı anda uygulama geliştirmesi için uygundur. Örneğin; bir kullanıcı bir pencere üzerinde çalışırken, diğer kullanıcı o pencereyi hangi kullanıcının kullandığını bilir ve sadece okuma modunda açıp pencereyi inceleyebilir. Pencereyi açan ilk kullanıcı pencereyi kapatırsa diğer kullanıcı pencere üzerinde değişiklik yapabilir hale gelir. Bu sayede güvenli bir biçimde çoklu çalışma sağlanır.

Pencere Tasarımı

Uygulama pencerelerinin tasarımı proje tasarım aracı ile yapılmaktadır. Kolay ve efektif bir biçimde ekran tasarımı yapabilmek için özelleştirilmiş bir tasarım aracı kullanılmaktadır. Pencere üzerine konulan kontroller birbiri ile etkileşimli olarak pencereye yerleşir ve çalışma zamanında pencere boyutundaki değişiklikler pencere üzerindeki kontrollere otomatik olarak yansıtılır yani kontroller değişiklik oranında büyür veya küçülür.

Rapor Tasarımı

• "Project Designer" verilerin raporlanması için birden fazla raporlama aracı içerir.
Desteklenen raporlama araçları (Grid, Xtra Reports, Dashboard, Snap, Speadsheet) • Raporlama yaparken birden fazla script dilini kullanarak rapor yapısına müdahale edebilirsiniz. Bu sayede çok daha esnek raporlama yaparsınız.
Desteklenen script dilleri (Visual Basic.NET, C#.NET, JavaScript.NET)
Oluşturulan raporlar hem Windows'ta hem de Web'de çalışır. OLAP ve Cross-Tab raporlar hazırlanabilirsiniz. 2 boyutlu ve 3 boyutlu Chart'lar oluşturabilirsiniz. Rapor sonucunu Pdf, Excel, Word, Html vs. formatlarına dönüştürebilirsiniz. Verileri formüllere tabi tutup yeni veriler elde ederek bu yeni verileri rapor içerisinde kullanabilirsiniz. 20 çeşit barkodu kullanabilirsiniz. "Rich Text" formatında metinleri yazdırabilirsiniz. Alt rapor kullanabilirsiniz. Çok dilli (Multi Language) raporlar oluşturabilirsiniz.

Visual Studio Entegrasyonu

"Project Designer" üzerinde oluşturduğunuz projenin çalıştırılabilmesi için "Visual Studio" üzerinde proje oluşturabilirsiniz. "Project Designer" üzerinden, "Visual Studio" üzerinde geliştirilen kütüphanelere ait kaynak kodları açabilirsiniz. Visual Studio'da geliştirdiğiniz kaynak kodları projenin çalışması esnasında debug edebilirsiniz.

Denetim (Auditing / Logging)

Geliştirilen proje çalışırken yapılan tüm işlemler, "Project Designer" altyapısı sayesinde otomatik olarak kayıt altına alınır. Hangi kullanıcının, ne zaman uygulamaya giriş yaptığı, uygulamanın hangi bölümlerinde gezindiği, hangi kayıtları incelediği, hangi kayıtları eklediği / değiştirdiği / sildiği, değişiklik yapılan veya silinen verilerin önceki durumları, bu altyapı sayesinde kayıt atına alınır. Eğer istenirse değiştirilmiş veya silinmiş bir kayıtın önceki haline dönmek mümkündür. Bu sayede veri kaybı engellenmiş olur.

Güvenlik

Kullanıcı, grup ve rol güvenlik altyapısı sayesinde proje içerisinde tanımlanan tüm nesneleri güvenliğe tabi tutabilirsiniz. Örneğin; bir penceredeki düğmeye hangi kullanıcının yetkisinin olduğu, bir bölümün hangi kullanıcılar tarafından kullanılabileceği, hangi kullanıcılar tarafından yalnızca okunabilir modda açılabileceği, hangi kullanıcılar tarafından değiştirilebileceği vs. belirlenebilir. Kayıt güvenliği de uygulanabilir. Örneğin; bir bölümdeki filtreye tabi tutulmuş kayıtların istenilen kullanıcılar tarafından görünmesi ve işlem yapılması engellenebilir.

Lisans Yönetimi

Geliştirilen uygulamaların satış sonrası lisans yönetimi “Lisans Yönetimi Kiti” ile kolay ve efektif bir biçimde yapılabilmektedir.

Kurulum ve Güncelleme

Kurulum ve güncelleme aracı ile geliştirilen windows uygulamalarının kurulumu veya uygulamalarda yapılan değişikliklerin son kullanıcı tarafında güncellenmesi, bilgisayar kullanımını iyi bilmeyen kullanıcılar tarafından dahi çok kolay bir biçimde yapılabilmektedir.

Sinan Güler - IBS Yazılım - Proje Yöneticisi

Telekom sektöründe kullanılacak ve yaklaşık değeri 1 milyon USD olan yeni bir proje aldık. Yazılım ekibimizden 1 Proje Yöneticisi, 2 Senior ve 3 Junior programcı ve bir web uzmanı arkadaşımızdan oluşan bir takım kurduk. C# ve MVC kullanmak üzere projeyi başlattık. Tasarım, mimari ve uygulama dahil olmak üzere 3 ay boyunca haftada en az 60 saat çalışarak ilk fazı müşteriye teslim ettik. Önümüzde ürünü tamamlamak için 4 faz daha vardı. Yoğun tempoya uygun olarak takım sayısını 2 katına çıkarmayı planlarken "Project Designer" ile tanıştık. MVC geliştirirken yaşanan Database, Javascript, CSS gibi bir çok konuyu uzmanına gerek kalmadan çözdüğünü gördük. Bir kaç demo'dan sonra kullanmaya karar verdik. 3 ay süresince yaptığımız işleri 15 günde yeni projeye aktardık. Takımdaki Senior programıcıların birini ve Web uzmanı arkadaşımızı başka projeye verdik. Toplam 4 programıcı ile normal çalışma temposunda kalan 4 fazı da başarıyla tamamladık. "Project Designer", normal programcılarımızı Senior seviyesine çıkarmamızı sağladığı gibi ilave olarak seniorların uğraşmak istemediği arayüz işlerini de kolay bir kullanım ile gerçektirmemizi sağladı. Proje geliştirme süreci devam ederken "Project Designer" için ilave özellik isteklerimiz oldu. Esnek yapısı nedeniyle çok hızlı bir şekilde yeni özellikler eklendi. Geliştirme hızımız öylesine arttı ki rakiplerinin önüne geçirdiğimiz için müşterimizden özel bir teşekkür aldık.

Tamer Boncooğlu - Çiçek Sepeti - Yazılım Mimarı

Yaklaşık 2 sene önce "Project Designer" ile tanıştım ve 6 ay kadar kullanma fırsatım oldu. İlk başta önyargılı davranarak işleri yavaşlatacağını ve arkada çalışan kodu bilmemenin bir dezavantaj olduğunu düşündüm. Daha sonra uygulamayı öğrendikçe ve içinde kod geliştirmeye başlayınca ne kadar pratik ve kod standartlarına uygun olduğunu gördüm. Konunun özeti şu aslında; ekibinizde kod geliştirme konusunda yeni insanlar varsa ve hızlı birşeyler üretmek istiyorsanız "Project Designer" tam ihtiyacınız olan yazılım. Standartları belirlemenize gerek yok çünkü onun standartları var, ekibin işini takip etmenize gerek yok çünkü geliştirilen herşeyi anlık olarak sizde görüp kontrol edebiliyorsunuz. Altyapı olarak birşey geliştirmenize gerek yok çünkü yıllarca tecrübe edilmiş bir altyapıya sahip. Kısacası hızlı ugulama geliştirmek için biçilmiş kaftan. Yeni eklenmiş özellikleri olduğunu duyduğum anda da heyecanladığımı belirtmek isterim. 1 sene deadline verilmiş bir projeyi 2 ay gibi bür sürede 2 kişi ile teslim etmiştik. Size nasıl yararları dokunacaktır siz düşünün.

Emre Uçar - Banksoft - Uygulama Geliştirme Uzmanı

"Project Designer", bir yazılım projesi içindeki tüm tarafların (müşteri, ürün sahibi, geliştirici vb.) ihtiyaçlarına cevap verebilen bir platform. Bir yazılımcı olarak "Project Designer" kullandığım dönemde oldukça verimli ve hızlı web uygulaması geliştirdiğimi söyleyebilirim. Müşteri talebi web uygulaması olsa da "Project Designer" ile geliştirildiği için masa üstünde de çalışması sağlanabilmekteydi. Sağladığı avantajlardan birisi, normalde uzun ve sıkıcı olabilen ekran tasarım sürecini kısaltmasıdır. Veritabanındaki tabloların nesne karşılıklarını sürükle bırak yöntemiyle form üzerine taşıyarak; html, css, javascript gibi ön yüz kodlamaları yapmadan, tarayıcı uyum sorunu yaşamayan ekranlar hazırlayabiliyoruz. Tasarım değişiklik talebini gerçekleştirmek sürükle bırak ile nesnelerin yerini değiştirmekten ibarettir. Burada bahsettiğim veritabanı tablolarını ise yine "Project Designer" kullanarak oluşturuyor ve yönetebiliyoruz. Tabloların bu şekilde nesne karşılıkları ile işlem yapmak, nesneye yönelik programlama yaklaşımına uygun geliştirme yapmamıza olanak sağlıyor. Tablolar ve alanlar arasındaki ilişkilerin yönetimi minimum seviyede SQL kullanarak "Project Designer" arayüzü kullanarak gerçekleştirilebiliyor. Tablolar arasında kurulan bağlantı sayesinde, tabloda bulunmayan ama ihtiyacımız olan alanlar form tasarım aşamasında tabloya ait gerçek bir alanmış gibi kullanıma hazır halde bulunuyor. Formdaki alanların textbox, combobox, checkbox vb. nasıl görüneceğini yine "Project Designer" arayüzü ile belirleyip içerdikleri veriyi bu şekilde doldurabiliyoruz. Raporlama ekranlarına ait filtrele işlemlerinin arayüz ve veri yönetimi kolaylaştığından, müşterinin yeni rapor taleplerine hızlı bir dönüş yapılabiliyor. Sözleşme, fatura gibi yazdırılabilir bir doküman tasarlamak istedğimiz zaman yine "Project Designer" üzerindeki menülerden bu dokümanları hazırlayabiliyoruz. Hata yönetimi, loglama, kayıt tarihçesi, kullanıcı yönetimi, aynı anda erişilen tablolarda veri tutarlığı gibi konuları "Project Designer" altyapısı bize sunduğu için bu konularda yazılımcının bir çalışma yapmasına gerek olmuyor. Özet olarak "Project Designer"; müşterilerin her tür ürün, bakım, destek ve yeni özellik taleplerinin yazılım ekibi tarafından kolaylıkla gerçekleştirilebilmesini sağlamaktadır.

Ferruh Köroğlu - Teksdata - Proje Yöneticisi

Çalışmaya başlamadan önce bazı konularda tedirginliklerimiz vardi fakat zaman icerisinde gördük ki stabilite, performans ve Deniz Bey'in projenin bir üyesi gibi yanımızda olmasi bizi çok rahatlattı. Şu an 3. projemizi de "Project Designer" ile yazacağız, mimari MSAccess'te proje geliştirmekten dahi daha kolay, biz de mimariye maksimum düzeyde hakimiz. Destek ihtiyacimiz neredeyse kalmadı... Kendisine hersey icin çok teşekkür ediyoruz.

Bekir Tunçer - Nucleoss - Bilişim Teknolojileri Yöneticisi

Türkiye’nin ilk ve en büyük üretim kapasitesine sahip "Dental Implant" firması olarak üretimde kullanılmak üzere işimizi profesyonel bir şekilde görecek program arayışına girdik, onlarca firma ile görüşüp bir o kadar program inceledik. Ancak bizim sektöre özgü bir yazılım olmadığından kendimize özgü çözümler geliştirdik ve geçici olarak excel ile üretim takip programı hazırladık. Ancak bir taraftan özel bir yazılım yazdırabileceğimiz bir ekip veya firma arayışımız devam ederken Deniz Bey ile tanışma fırsatımız oldu ve kendisi bizi ziyarete gelip "Project Designer" programından bahsetti ve bir demo çalışması yaptı. Bu program ile ihiyacımız olan özel yazılımı kolay bir şekilde geliştirebileceğimize karar verdik ve "Project Designer" programı ile kendimize özgü (DIO - Dental Implant Otomasyon) programı hazırlamaya başladık. Böyle kapsamlı bir program için çok kısa bir sürede programı kullanacak hale geldik. Programın çok esnek olması, farklı dil seçeneklerinin pratik bir şekilde ilave edilebilmesi ve en önemlisi internet üzerinden rahat kullanılabilmesi ile kendini ön plana çıkartan en önemli özellikler olarak sıralanabilir. Türkiye'de böyle programların varlığı ve girişimci insanlarımızın desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. "Project Designer" iyi bir pazarlama ile dünyaya açılabileceğine ve gelecek vadeden bir proje olduğuna inanıyorum. Bu program ile kendi hazırladığımız projemizi daha fazla geliştirebileceğimizi ve bununla beraber firmamızı her zaman bir adım ileriye taşıyabileceğimizi düşünüyorum. Ülkemiz adına bu alanda gurur verici bir durum olduğuna inancım tamdır.

Fiyat

Çoklu kullanıcı lisans fiyatı için lütfen bizimle iletişime geçin.

AKILLI PROJELER Akademi Bilgisayar Yazılım Ve Güvenlik Ltd. Şti.

Halkalı Merkez Mahallesi, Zeynebiye Caddesi, Sardunya Sokak No:12, D:1, 34303
Küçükçekmece / İstanbul / Türkiye

+90 850 532 26 31